Yah machine lenguage se high lenguage me convert karata hai.